Chụp hình sản phẩm:

Chụp hình sản phẩm LEEDO MEDIA - PRISMA.Premio console table

Brand: PRISMA HOME /
Stylist: REIREI /
Photo by LEEDO /
Product: Premio console table

LEEDO MEDIA hân hạnh thực hiện sản phẩm cho catalogue của thương hiệu PRISMA