Monthly Archives: July 2018

#TIPS: Chụp ảnh phóng sự đúng chuẩn

Từ khoá sẽ nằm trong “5W và 1H“chính là 5 từ viết tắt của các từ tiếng Anh, gồm: What, Who, When, Why, Where, How. Đó chính là: – What: Điều gì đã xảy ra? . Sự việc dù lớn hay bé, khi chúng ta bấm máy, nó đều phải được diễn tả ra cụ […]

Chụp ảnh doanh nghiệp: Hình ảnh truyền tải sự chuyên nghiệp

Chụp ảnh doanh nghiệp truyền tải sự chuyên nghiêp, giúp khách hàng có cái nhìn tốt nhất về chất lượng dịch vụ mà bạn cung cấp. Bạn luôn biết rằng, trong kỷ nguyên của các phương tiện truyền thông trên internet, website, facebook… và các ấn phẩm của doanh nghiệp như Brochure, kỷ yếu, … […]