Tag Archives: báo chí

#TIPS: Chụp ảnh phóng sự đúng chuẩn

Từ khoá sẽ nằm trong “5W và 1H“chính là 5 từ viết tắt của các từ tiếng Anh, gồm: What, Who, When, Why, Where, How. Đó chính là: – What: Điều gì đã xảy ra? . Sự việc dù lớn hay bé, khi chúng ta bấm máy, nó đều phải được diễn tả ra cụ […]